Jornades

 • Secundària i Universitat V

  Activitat destinada a alumnes de 3r i 4rt de l’ESO amb previsió de participació dels alumnes de I BAT de l’INS Jaume I de Salou. S’emmarca dins la recent commemoració del 790 aniversari de la conquesta de Mallorca per part de Jaume I. El projecte és una mostra de la col·laboració entre els docents de centres de secundària -que vehiculem des de fa anys a través del grup de treball Ars Memoriae, i té l’objectiu de despertar entre els joves alumnes no només la vocació de l’historiador i de l’historiador de l’art, sinó també la d’assenyalar i demostrar que la nostra és una disciplina viva. Tot això a través d’un seguit de conferències recolzades amb impactant material visual que posaran en context la figura del rei Jaume I i la seva relació, fins i tot actual, amb la població de Salou. A més, a través d’un creatiu taller sobre astrolabis que dirigirà la professora convidada, i especialista en la matèria, de la Universitat Complutense de Madrid, aprendran de primera mà i amb la realització d’una còpia en cartolina d’un exemplar andalusí conservat al Museu Arqueològic Nacional, fins a quin punt en l’Edat Mitjana es coneixien instruments astronòmics molt precisos que, a més de ser utilitzats com a rellotges, permetien determinar la posició dels estels i la localització geogràfica de l’usuari, la qual cosa els va convertir en el principal instrument de navegació marítima fins a la invenció del sextant, ja al segle XVIII.

  La trajectòria que portem assolida els membres d’Ars Memoriae (on participen professors de centres de secundària públics i concertats) acredita que aquest format és una bona i fèrtil via d’actuació. A més, vindrà precedida de les V Jornades de Secundària i Universitat La Història de l’art medieval com a motor de canvi: estímuls d’aprenentatge per a la generació postmilenial, destinades a professors de secundària i amb reconeixement de la Generalitat, que se celebrarà els dies 17 i 18 d’abril a la nostra Universitat i al monestir de Santa Maria de Poblet.

  Veure pdf

 • Secundària i Universitat IV

  Aquesta jornada Malgrat les dificultats, consolidant ponts en la docència de la Història de l’Art pretén possar de rellevància el treball de l’equip “Ars Memoriae” (consolidat ja des del 2014), equip que compta amb tres publicacions en Revistes científiques de caràcter internacional de docència universitària i innovació educativa (CIDUI_16, INRED_17 i CIDUI_18). En el marc del projecte, aquest curs hem generat un espai de col·laboració i treball en equip entre alumnes de 2n de Batxillerat i estudiants de la Universitat per establir un canal de transició més fluid entre les dues etapes formatives. El que es presenta en les diferents sessions són reflexions i propostes de canvi per la millora docent en la disciplina de la Història de l’Art.

  Veure pdf

 • Secundària i Universitat III

  Secundària i Universitat III. Innovació i millora docent en la Història de l’Art: Ars Memoriae, és resultat d’una necessitat detectada a partir de la reflexió sobre la disciplina de la Història de l’Art, les nostres pràctiques docents, les característiques peculiars dels alumnes de segon de Batxillerat, i els de primer i segon dels graus d’Història i Història de l’Art (necessitats, fortaleses, debilitats i nivell acadèmic). Aquest seminari, adreçat a professors i alumnes de Secundària i d’Universitat, vol posar sobre la taula una via innovadora en la creació de materials d’Història de l’Art que repercuteixi en la millora dels mètodes docents i de l’aprenentatge dels estudiants i, evidentment, en la consolidació dels nous llaços creats entre els docents de secundària i d’universitat.
  Veure pdf

 • Secundària i Universitat II

  Amb Secundària i Universitat II. L’aprenentatge recíproc de l’alumnat d’Història de l’Art a través d’una experiència d’innovació docent, es proposa una activitat adreçada als alumnes de dues etapes formatives (BAT i primer de carrera), aquí agents actius. Amb les jornades i les seves activitats es beneficiaran els alumnes del Grau d’Història de l’Art, perque introdueix noves eines docents i d’aprenentatge, però també els professors d’Universitat i de secundària a l’establir noves relacions per millorar la docència. Els objectius són posar en pràctica un treball conjunt entre els professors i alumnes de Secundària i d’Universitat, complir amb la missió de la Universitat de transferència i difussió del coneixement, generar espais compartits de treball entre les dues etapes formatives, i encoratjar als estudiants a millorar les seves competències i els seus resultats d’aprenentatge a través de noves estratègies educatives.
  Veure pdf

 • Secundària i Universitat I

  La Jornada Secundària i Universitat. A la cerca de col·laboracions, sinèrgies, intercanvis i espais compartits preten oferir una activitat adreçada als professors de Secundària –agents imprescindibles per el coneixement i la valoració de la disciplina d’Història de l’Art- i d’Universitat per establir ponts i sinèrgies entre les dues etapes formatives. Durant la jornada, que té un format de seminari per permetre un entorn de treball que afavoreixi el debat entre els participants, els convidats exposaran les seves impressions i s’involucraran en els discursos dels altres per assolir aquest objectiu.
  Veure pdf

 • Art a la Galeria

  Des de 2n Batxillerat (modalitat d’Arts), dins l’assignatura “Història i Fonaments de les Arts II” i durant tot el curs acadèmic 2016-2017, es desenvolupa una activitat de construcció conjunta del coneixement en la que participen alumnes i també professors d’altres matèries i disciplines a través de la Visió convidada. La Història de l’Art és una disciplina transversal i “Ars Memoriae: La Galeria” pretén que els alumnes siguin conscients. A partir de l’estudi profund de bona part de les pintures que formen el llarg llistat d’obres de les quals els alumnes s’examinen a les PAU, enfrontant dos artistes i disseccionant les empremtes de cada pintor, el principal objectiu d’aquesta activitat és aprendre significativament, entendre el paper de cada pintura al llarg del temps, gaudir i establir noves narracions des d’una perspectiva actualitzada. Els alumnes han de mirar detingudament les grans obres d’Art de la Humanitat, han de cercar la informació més enllà dels tòpics i de les explicacions tradicionals, i han de seleccionar els arguments més atractius per un públic divers a través de la recerca, la didàctica, la tecnologia i la síntesi. La idea és millorar els resultats acadèmics a partir de l’aprenentatge significatiu i cooperatiu, promoure la qualitat, la sensibilitat i potenciar les competències actitudinals de treball en equip, fomentar la construcció col·lectiva del coneixement, l’autonomia, la responsabilitat i educar la mirada.

  Veure pdf