Activitats

 • Secundària i Universitat I

  La Jornada Secundària i Universitat. A la cerca de col·laboracions, sinèrgies, intercanvis i espais compartits preten oferir una activitat adreçada als professors de Secundària –agents imprescindibles per el coneixement i la valoració de la disciplina d’Història de l’Art- i d’Universitat per establir ponts i sinèrgies entre les dues etapes formatives. Durant la jornada, que té un format de seminari per permetre un entorn de treball que afavoreixi el debat entre els participants, els convidats exposaran les seves impressions i s’involucraran en els discursos dels altres per assolir aquest objectiu.
  Veure pdf

 • Secundària i Universitat II

  Amb Secundària i Universitat II. L’aprenentatge recíproc de l’alumnat d’Història de l’Art a través d’una experiència d’innovació docent, es proposa una activitat adreçada als alumnes de dues etapes formatives (BAT i primer de carrera), aquí agents actius. Amb les jornades i les seves activitats es beneficiaran els alumnes del Grau d’Història de l’Art, perque introdueix noves eines docents i d’aprenentatge, però també els professors d’Universitat i de secundària a l’establir noves relacions per millorar la docència. Els objectius són posar en pràctica un treball conjunt entre els professors i alumnes de Secundària i d’Universitat, complir amb la missió de la Universitat de transferència i difussió del coneixement, generar espais compartits de treball entre les dues etapes formatives, i encoratjar als estudiants a millorar les seves competències i els seus resultats d’aprenentatge a través de noves estratègies educatives.
  Veure pdf

 • Secundària i Universitat III

  Secundària i Universitat III. Innovació i millora docent en la Història de l’Art: Ars Memoriae, és resultat d’una necessitat detectada a partir de la reflexió sobre la disciplina de la Història de l’Art, les nostres pràctiques docents, les característiques peculiars dels alumnes de segon de Batxillerat, i els de primer i segon dels graus d’Història i Història de l’Art (necessitats, fortaleses, debilitats i nivell acadèmic). Aquest seminari, adreçat a professors i alumnes de Secundària i d’Universitat, vol posar sobre la taula una via innovadora en la creació de materials d’Història de l’Art que repercuteixi en la millora dels mètodes docents i de l’aprenentatge dels estudiants i, evidentment, en la consolidació dels nous llaços creats entre els docents de secundària i d’universitat.
  Veure pdf

 • Secundària i Universitat IV

  Aquesta jornada Malgrat les dificultats, consolidant ponts en la docència de la Història de l’Art pretén possar de rellevància el treball de l’equip “Ars Memoriae” (consolidat ja des del 2014), equip que compta amb tres publicacions en Revistes científiques de caràcter internacional de docència universitària i innovació educativa (CIDUI_16, INRED_17 i CIDUI_18). En el marc del projecte, aquest curs hem generat un espai de col·laboració i treball en equip entre alumnes de 2n de Batxillerat i estudiants de la Universitat per establir un canal de transició més fluid entre les dues etapes formatives. El que es presenta en les diferents sessions són reflexions i propostes de canvi per la millora docent en la disciplina de la Història de l’Art.

  Veure pdf

 • Cidui_16

  Lozano López, Esther; Serrano Coll, Marta  “Estratègia d’Innovació docent en l’àmbit de la Història de l’Art a través d’una experiència de col·laboració activa entre Secundària i Universitat”, Universitat Autònoma de Barcelona, 2016.

  El Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI) és un esdeveniment acadèmic sobre Educació Superior que se celebra bianualment des de l’any 2000. Organitzat per les vuit universitats públiques catalanes, el congrés és ja una iniciativa consolidada que aplega un gran nombre de professors i d’altres professionals de l’àmbit de l’Educació Superior involucrats en la millora de la innovació i la qualitat docent a la universitat. Aquesta publicació, que té una periodicitat biennal, conté les actes d’aquest congrés. És a dir, és un recull de tot el material documental que s’ha generat arran del congrés, incloent comunicacions presentades, conferències plenàries, seminaris específics, etc.
  La qualitat d’aquest material està avalada pel Comitè Científic del CIDUI, format per experts de les vuit universitats organitzadores, així com per altres membres d’universitats estrangeres que col·laboren de manera continuada. A la vegada, és el Comitè Organitzador qui fa les funcions de comitè editorial d’aquesta publicació i vetlla per un resultat final de qualitat.

  Veure pdf

 • In-Red_17

  Lozano López, Esther; Serrano Coll, Marta  “Espacios de creación: Innovación y mejora docente en Historia del Arte [Ars Memoriae]”, Universitat Politècnica de València, 2017.

  El Congrés INRED va començar l’any 2014 i pretén animar al professorat a experimentar estratègies innovadores que millorin el procés d’ensenyament-aprenentatge en la formació universitària, debatre sobre els reptes actuals plantejats a la universitat com a institució directament implicada en la millora dels processos de formació i afavorir la creació de xarxes de treball i investigació conjunta de processos innovadors en la docència universitària. Per tal de donar suport a les accions docents realitzades per a la millora de l’aprenentatge que comporten una innovació metodològica així com el desenvolupament i/o utilització de tecnologies com a recursos didàctics, es publica el Congrés Nacional d’Innovació Educativa i Docència en Xarxa. L’objectiu és la difusió d’experiències i el debat i intercanvi d’idees i experiències dins de la comunitat educativa a nivell nacional.

  Veure pdf

 • Patrimonio

  Veure pdf

 • Guernica

  Veure pdf

 • Art a la Galeria

  Des de 2n Batxillerat (modalitat d’Arts), dins l’assignatura “Història i Fonaments de les Arts II” i durant tot el curs acadèmic 2016-2017, es desenvolupa una activitat de construcció conjunta del coneixement en la que participen alumnes i també professors d’altres matèries i disciplines a través de la Visió convidada. La Història de l’Art és una disciplina transversal i “Ars Memoriae: La Galeria” pretén que els alumnes siguin conscients. A partir de l’estudi profund de bona part de les pintures que formen el llarg llistat d’obres de les quals els alumnes s’examinen a les PAU, enfrontant dos artistes i disseccionant les empremtes de cada pintor, el principal objectiu d’aquesta activitat és aprendre significativament, entendre el paper de cada pintura al llarg del temps, gaudir i establir noves narracions des d’una perspectiva actualitzada. Els alumnes han de mirar detingudament les grans obres d’Art de la Humanitat, han de cercar la informació més enllà dels tòpics i de les explicacions tradicionals, i han de seleccionar els arguments més atractius per un públic divers a través de la recerca, la didàctica, la tecnologia i la síntesi. La idea és millorar els resultats acadèmics a partir de l’aprenentatge significatiu i cooperatiu, promoure la qualitat, la sensibilitat i potenciar les competències actitudinals de treball en equip, fomentar la construcció col·lectiva del coneixement, l’autonomia, la responsabilitat i educar la mirada.

  Veure pdf

© Ars Memoriae | Disseny web: Gecko