COMPARACIONS ENTRE PLANTES I ALÇATS A ESCALA: ARQUITECTURA